Þjónustan okkar

Hvaða þjónustu veitum við -
 

Markmið þjónustunnar er að efla félagslega og persónulega styrkleika einstaklinga og fjölskyldna sem leita eftir aðstoð. Það er gert með því að bjóða upp á  fjölþætta þjónustu sem felur í sér ráðgjöf, stuðningsviðtöl, meðferð og fræðslu.  Í boði er einstaklingsmeðferð, hjóna- og parameðferð og fjölskyldumeðferð. Einstaklingar og fjölskyldur geta leitað til Vegvísis ráðgjafaþjónustu og óskað eftir stuðningi og ráðgjöf vegna samskiptavanda, hegðunarvanda, áfengis og vímuefna og  fjárhagsvanda meðal annars.  Einnig verður boðið upp á  ráðgjöf og fræðslu fyrir stofnanir og fyrirtæki.

 

Þegar glímt er við persónulegan eða félagslegan vanda er engin ein lausn  til, því þarf að sníða stuðning og meðferð að þörfum hvers og eins. Áhersla er lögð á andlegt, líkamlegt og félagslegt heilbrigði einstaklinga og fjölskyldna. Hjóna,- parameðferð og fjölskyldumeðferð er  sérsniðin til að bæta samskipti og efla hjón, pör og fjölskyldur í því að takast á við þær áskoranir sem þau mæta á lífsleiðinni og ná þeim markmiðum sem þau hafa sett sér með meðferðinni.

Kenningar - 

Unnið er út frá kenningum um Skaðaminnkun (e.harm reduction) Lausnarmiðaðri nálgun (e. Solution focused brief therapy) og fjölskyldumeðferðarkenningum.

Hugmyndafræði skaðaminnkandi nálgunar - 

Skaðaminnkandi nálgun eða Harm reduction er stefna og hugmyndafræði sem notuð er ásamt öðrum úrræðum við íhlutun og þjónustu með virkum áfengis- og vímuefnaneytendum. Áhersla er lögð á að hvetja einstaklinga til að halda lífi, viðhalda heilsu og bæta heilsufar sitt.

Hugmyndafræðin á rætur sínar að rekja aftur til ársins 1970 í Hollandi þar sem hún var fyrst kynnt sem forvörn og aðferð til að draga úr hættu á lifrarbólgusmiti og HIV- smiti hjá sprautunotendum.